20 Decembrie 2011 – Legea nr. 292/2011

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.