Restituire taxă auto

Recuperarea taxei auto de primă înmatriculare presupune constituirea unui dosar care să cuprindă: CI – titular autovehicul; Contract de vânzare-cumpărare a maşinii, factura fiscală (dacă este cazul);Actele maşinii din ţara de origine, traduse şi legalizate;Certificatul de înmatriculare al maşinii; Cartea de identitate a maşinii ; Decizia de calcul a taxei de poluare emisă de ANAF; Chitanţa care atestă plata taxei;  Taxă de timbru judiciar în valoare de 39 lei, plătită la Primarie;  Timbru judiciar de 0,3 lei (cumpărat de la orice oficiu poştal).

Durata procesului poate fi între 6 şi 12 luni, în funcţie de gradul de încărcare al Tribunalului, însă şansele de a câştiga procesul sunt foarte mari.