Partajul in reglementarea Noului Cod Civil

Institutia partajului, reglementata, sub aspectul regulilor esentiale, de Noul Cod Civil, este o operatiune juridica prin care se pune capat proprietatii comune.

Partajul poate fi cerut oricind, cu exceptia cazului cind a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotarire judecatoreasca. Suspendarea partajului prin conventie presupune incheierea unui act juridic in forma autentica si supus formalitatilor de publicitate prevazute de lege, pentru o perioada de maximum 5 ani; in cazul hotaririi judecatoresti, aceasta poate suspenda partajul pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave celorlalti coproprietari.

Impartirea bunurilor detinute in comun de mai multi titulari poate fi facuta fie conventional (prin buna invoiala), fie pe cale judiciara (prin hotarire judecatoreasca), cu participarea tuturor coproprietarilor, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Exista si situatii in care partajul este inadmisibil, respectiv in cazul proprietatii fortate si in cazul uzucaparii bunului de catre unul dintre coproprietari. Cu toate acestea, partajul va putea fi cerut in cazul partilor commune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci cind aceste parti inceteaza de a mai avea ca destinatie folosinta comuna.

In timpul casatoriei, bunurile comune pot fi impartite, in tot sau in parte, fie prin act incheiat in forma autentica notariala, in caz de buna invoiala, fie pe cale judecatoreasca, in caz de neintelegere.

In cazul lichidarii comunitatii bunurilor sotilor, fiecare din soti preia bunurile proprii, dupa care se va proceda la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor.

In acest scop, se determina mai intii cota-parte ce revine fiecarui sot, pe baza contributiei sale atit la dobindirea bunurilor comune, cit si la indeplinirea obligatiilor; pina la proba contrarie se prezuma ca sotii au avut o contributie egala.

In cazul in care exista si datorii personale, creditorii pot urmari silit cota parte din dreptul asupra bunului sau bunurilor sau pot cere instantei imparteala, caz in care urmarirea se va face asupra partii de bun sau, dupa caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului. Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor, insa nu vor putea sa atace un partaj efectuat, cu exceptia cazului in care s-ar fi facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia pe care au facut-o, precum si in cazurile cind partajul a fost simulat ori s-a facut astfel incit creditorii sa nu fi putut interveni in proces.