Instituirea popririi si obligatiile tertului poprit

Având în vedere dispoziţiile art 456 alin.(1) lit.a) C. pr. civ., terţul poprit are obligaţia ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, să consemneze suma de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc.

În conformitate cu dispoziţiile art. 460 alin.(1) C. pr. civ., în cazul în care terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Prin urmare, faţă de textul art. 460 alin.(1) C. pr. civ., pentru a putea fi validată poprirea este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: pe de o parte, să existe obligaţia terţului poprit de a plăti o sumă de bani debitorului şi refuzul terţului de a indisponibiliza aceste sume, iar pe de altă parte, acţiunea să fie introdusă în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

În ceea ce priveşte condiţia referitoare la existenţa unor sume datorate debitorului de către terţul poprit, potrivit dispoziţiilor art.452 alin.1 C. pr. civ., sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.