Dreptul de proprietate: efectele actiunii in revendicare

In primul rind, actiunea in revendicare este acea actiune aflata la indemina proprietarului bunului impotriva posesorului sau, adica impotriva altei persoane care detine bunul respectiv, fara drept.

Actiunea in revendicare este imprescriptibila, adica poate fi introdusa oricind, indiferent daca priveste un bun mobil sau imobil, cu exceptia cazurilor cind legea ar dispune altfel. Actiunea poate fi introdusa de proprietar, iar in cazul coproprietatii, ca element de noutate, spre deosebire de reglementarea anterioara, fiecare coproprietar poate merge singur in justitie, indiferent de calitatea procesuala. In ceea ce priveste mult discutatele efecte ale admiterii actiunii in revendicare, trebuie sa distingem efectele ce se produc asupra posesorului ori asupra proprietarului. Astfel, in cazul posesorului, acesta va fi obligat la restituirea bunului sau la despagubiri, evaluate in raport cu momentul restituirii, daca bunul a pierit din culpa acestuia ori daca a fost instrainat.

Mai mult, in aceleasi conditii posesorul va fi obligat si la restituirea productelor ori a contravalorii acestora, iar in cazul posesorului de rea credinta ori a detentorului precar, va putea fi obligat si la restituirea fructelor produse de bun pina la inapoierea bunului catre proprietar.

In cazul proprietarului, efectele actiunii in revendicare vizeaza, in afara de reintrarea in posesia bunului, restiuirea catre posesor a cheltuielilor necesare facute de catre posesor, a cheltuielilor utile, in limita sporului de valoare adus bunului, precum si a cheltuielilor necesare pentru producerea si culegerea fructelor si productelor.

In situatia in care cheltuielile necesare, utile sau voluptorii, s-au concretizat intr-o lucrare noua, nu se va putea cere restituirea, in acest caz devenind incidente dispozitiile din materia accesiunii imobiliare artificiale. Pina la restituirea cheltuielilor efectuate, posesorul are un drept de retentie, cu exceptia cazului in care proprietarul ar da acestuia o garantie indestulatoare. In ceea ce priveste hotarirea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare, aceasta este opozabila si poate fi executata si impotriva tertului dobinditor, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.