Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune

Conform prevederilor art. 930-931 din NCC uzucapiunea poate fi extratabulară de 10 ani şi uzucapiunea tabulară de 5 ani .

Uzucapiunea extratabulară de 10 ani prevede că dreptul de proprietate asupra unui imobil sau un dezmembramant al acestuia poate fi înscris în cartea funciară dacă s-a exercitat o posesie neviciată timp de 10 ani, imobilul nu a fost inscris până la acea dată în cartea funciară, sau dacă a fost inscris, proprietarul său să fi decedat sau, in cazul persoanelor juridice, acestea să-şi fi încetat existenta, ori să fi fost inscrisă in cartea funciară o declaraţie de renunţare la dreptul de proprietate asupra acelui imobil.

Uzucapiunea tabulară de 5 ani operează numai in situatia in care posesorul unui imobil, cu buna – credinta considerandu-se proprietar, dar in baza unui titlu nevalabil, isi inscrie dreptul sau asupra imobilului in cartea funciara. Daca dupa momentul inregistrarii cererii sale de inscriere in cartea funciara, acesta exercita o posesie utila si neviciata timp de 5 ani, acesta poate dobandi dreptul de proprietate prin intermediul uzucapiunii tabulare de 5 ani, care nu mai poate fi contestat, de la momentul inregistrarii cererii de inscriere.  Pentru a se putea dobandi astfel dreptul de proprietate, buna – credinta trebuie sa existe atat in momentul intrarii in posesie, cat si la data inregistrarii cererii de inscriere in cartea funciara.