DREPTUL MUNCII- CE ACTE TREBUIE SA AVETI PENTRU ANGAJARE

CE ACTE TREBUIE SA AVETI PENTRU ANGAJARE

Hotararea Guvernului   Nr. 500 din 18 mai 2011privind registrul general de evidenţă a salariaţilor modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 1105/2011, prin dispozitiile art 8 prevede ca angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Acelasi articol dispune ca dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

Referitor la actele necesare angajaarii, acestea sunt:

-cartea de identitate

-potrivit OG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania este necesar obtinerea avizului de angajare

-adeverinta eliberata de angajatorul precedent care va cuprinde activitatea desfasurata de salariat, durata activitatii, salariul si vechimea in munca, in meserie si specialitate

-curriculum vitae- in cazul in care sunt prezentate informatii nereale poate fi anulat contractul de munca

-recomandari de la fostul loc de munca

-acte de studii si certificate de calificare

-autorizatii si atestari

-certificat medical

-cazier judiciar

-repartitia AJOFM

-nota de lichidare  de unde rezulta situatia debitelor la angajatorul precedent