DREPTUL FAMILIEI -DATORIILE COMUNE ALE SOTILOR POTRIVIT NOULUI COD CIVIL

avocatdimitriu.ro – avocat in Iasi si Vaslui va prezinta potrivit reglementarilor Noului Cod Civil,

 DATORIILE COMUNE ALE SOTILOR POTRIVIT NOULUI COD CIVIL

În concordanță cu prevederile art. 351 din Codul civil soții răspund cu bunurile comune pentru obligaţiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune; obligaţiile pe care le-au contractat împreună; obligaţiile asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei, precum și repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea, de către unul dintre soţi, a bunurilor aparţinând unui terţ, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soţilor.

În ceea ce privește regimul juridic al datoriilor comune ale soților trebuie făcute unele precizări. În cazul datoriilor comune, creditorii comuni pot urmări mai întâi bunurile comune ale acestora, însă dacă se dovedesc a fi insuficiente pentru acoperirea creanțelor datorate, soții vor răspunde solidar cu bunurile proprii conform prevederilor art. 352 din Codul civil.

În situația în care doar unul dintre soți a plătit datoria comună, acesta se va subroga în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i s-ar cuveni din comunitate. Cu alte cuvinte, soțul care a plătit datoria comună are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea integrală a creanțelor pe care acesta i le datorează.

Prin urmare, se instituie principiul răspunderii solidare a soţilor pentru datoriile comune, precum şi un drept de retenţie, ca o garanţie în beneficiul soţului care a plătit integral datoria comună.

De asemenea, conform prevederilor art. 354 din același act normativ, veniturile din muncă ale unui soţ, precum şi cele asimilate acestora nu pot fi urmărite pentru datoriile comune asumate de către celălalt soţ, cu excepţia obligaţiilor asumate pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei.

Un element încă destul de controversat rămâne însă modalitatea de partajare a datoriilor comune în cazul creditelor bancare.

În acest sens va trebui să avem în vedere art. 357 din Codul civil conform căruia în cazul lichidării comunității (partaj), fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor.

Acest aspect însă va naște controverse ori de câte ori părțile implicate nu vor putea dovedi procentul în care pasivul a fost cheltuit de unul sau de celalălalt și mai mult decât atât va implica încălcarea principiului conform căruia convențiile legal făcute au putere de lege între părți cu precădere în cazul creditelor bancare.

Din aceste considerente ar fi de preferat să se negocieze orice clauză contractuală care antrenează răspunderea solidară în caz de divorț.