ART. 23 PRIVIND APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE

Art. 23
(1) Procedura la instanta de executare cu privire la solicitarile privind aplicarea legii penale mai favorabile formulate ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face potrivit dispozitiilor privind executarea hotararilor penale din Legea nr. 135/2010, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) din oficiu, de catre instanta de executare pentru persoanele aflate in penitenciar in executarea hotararilor de condamnare;
b) la cerere, de catre instanta de executare pentru celelalte hotarari de condamnare.
(2) Procedura in fata instantei de executare in cazurile prevazute la alin. (1) se desfasoara fara participarea condamnatului si a procurorului. Dupa redactarea hotararii, aceasta se comunica in intregul sau condamnatului si procurorului.
(3) Hotararea poate fi atacata cu contestatie la instanta ierarhic superioara, in termen de 3 zile de la comunicare.
(4) Hotararea prin care instanta de executare constata intervenirea legii penale mai favorabile este executorie.
(5) Contestatia se judeca de un complet format dintr-un judecator, in sedinta publica, cu participarea procurorului si cu citarea partilor.
(6) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva.
(7) Pentru analizarea hotararilor judecatoresti prevazute la alin. (1) lit. a) potrivit prezentei proceduri, se deleaga la instantele de executare, pe un termen de doua luni, judecatori din cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel invecinate. AAR