18 iulie 2012 – Legea nr. 202/2010

CONTRAVENȚIILE RUTIERE POT FI ATACATE CU RECURS!

La data de 18 iulie 2012, Monitorul Oficial al Romaniei a publicat Decizia nr. 500
din data de 15 mai 2012 a Curtii Constitutionale prin care s-a admis exceptia de
neconstitutionalitate a prevederilor art. X pct. 2 al Legii 202/2010 prin care s-a
introdus un nou aliniat la art. 118 al OUG 195/2002 : “ Hotararea judecatoreasca prin
care judecatoria solutioneaza plangerea este definitive si irevocabila “.

Astfel, hotărârile pronunţate începând cu data de 18 iulie 2012 în materia contravenţiilor
rutiere sunt susceptibile de a fi atacte cu recurs si incepand cu aceasta data, hotărârile
judecătoreşti pronunţate în materie nu vor mai purta menţiunea „irevocabilă”, ci „cu
recurs în 15 zile de la comunicare”.

De asemenea, tot din 18 iulie 2012, organele poliţiei rutiere nu vor mai opera
suspendarea permisului în baza de date până la expirarea unui termen de 15 zile calculat
de la data expirării termenului de recurs (15 zile de la comunicarea hotărârii) şi nu de la
pronunţare cum se întâmpla până acum.

În motivarea deciziei, Curtea Constituţională apreciază că domeniul circulaţiei rutiere
se circumscrie noţiunii autonome de ,,acuzaţie în materie penală”, aşa cum este aceasta
reliefată în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, făcând trimitere
la cauza Ioan Pop împotriva României şi apreciind că actuala legislaţie ar putea fi
sancţionată de CEDO pentru încălcarea art. 2 paragraf 1 al Protocolului 7 al Convenţiei.