DREPTUL MUNCII -ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

AVOCATDIMITRIU.RO – AVOCAT IN IASI – DREPTUL MUNCII -ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

 

            Accidentele de muncă și asigurarea pentru accidentele de muncă sunt reglementate atât prin Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, cât și de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicată.

             Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este obligatorie pentru toți cei ce utilizează forță de muncă angajată cu contract individual de muncă, această îndatorire fiind reglementată, așa cum precizam mai sus, de Legea nr. 346/2002, republicată.

         Potrivit acestui act normativ, asigurarea “face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale”.

      În ceea ce privește drepturile de care beneficiază salariații asigurați în cazul accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, precizăm că în concordanță cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea are drept scop prevenirea accidentelor de muncă, dar și reabilitarea medicală și socioprofesională a asiguraților, victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale.

      Cu alte cuvinte, asigurații sistemului au dreptul la reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă, reabilitare și reconversie profesională; indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă; indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă; compensații pentru atingerea integrității; despăgubiri în caz de deces, rambursări de cheltuieli.

            Potrivit legii, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului și va fi suportată în primele 3 zile de incapacitate, de către angajator, iar începând din a 4-a zi sumele vor fi asigurate din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

            Cuantumul indemnizației pentru incapacitate de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.