ANAF: Emiterea adeverintei prin care se atesta restituirea taxei de poluare pentru autoturisme

Autoritatile fiscale au emis un comunicat in atentia contribuabililor in ce priveste solicitarea/emiterea adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule sau a valorii reziduale a taxei.

Incepand cu data de 01.01.2013, O.U.G. nr. 1/30.01.2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) din lege, publicata in M.O. nr. 79/31.01.2012, si-a incetat aplicabilitatea.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile provenite de la autovehicule, obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a Legii nr.9/2012, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala pevazuta la art.7 alin.(1) din lege, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care evidentiaza aceasta situatie. Documentul se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

IMPORTANT:

 Adeverinta se elibereaza de catre organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, insotita de urmatoarele documente:

- copia cartii de identitate a vehiculului

- copia certificatului de inmatriculare

Prin organ fiscal competent se intelege:

a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;

b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

Adeverinta nu se elibereaza:

- in cazul autovehiculelor care la momentul inmatricularii faceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe;

- in cazul autovehiculelor inmatriculate in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2010, pentru care, la momentul inmatricularii, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era zero”

Temei legal:

* Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile provenite de la autovehicule,

publicata in M.O.nr.17/10.01.2012

* H.G. nr. 9/11.01.2012 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule publicata in M.O.

nr. 29/13.01.2012;

* Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor si ministrului finantelor publice nr. 85/62/19.01.2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, publicat in M.O. nr. 50/20.01.2012.